Sandra Nortje Translator –  Vertaler header image 3

Background

I find Raymond Carver’s hint of taping three-by-five cards to the wall beside one’s desk very useful. Moreover, the three quotes he mentions in his essay On Writing, also reflect the concerns of the translator:

“Fundamental accuracy of statement is the one sole morality of writing.”
– Ezra Pound.

“…and suddenly everything became clear to him.”
– from a story by Chekov.

”No cheap tricks”
– Geoffrey Wolff.
En ‘n paar wat ek self raakgeloop het:

een goede herfstwind waait gedachten op een rij
– loesje

‘n Vertaler behoort altyd haar woorde te tel.
Maar my oom het altyd gesê:
“Wat mens verloor op die swings maak jy op die perdjies.”

En:

“Dit het my laat besef daar is ‘n world beyond. Soos toe ek die eerste keer Engels geleer het. Dit was die snaakste ding. My ouers het vir my gesê: ‘Vir elke ding wat jy ken is daar nòg ‘n woord. Hierdie is table en dit is ‘n chair.’ En dit het my wêreld verdubbel. Ek was so drie, vier jaar oud. Ek dink dit was die beste dag in my lewe.”

Daniel Erasmus

Aanhaling uit Die Burger, 16.5.2009