Sandra Nortje Translator –  Vertaler header image 3

WELCOME to my webpage. It has a section on the services I offer as language practitioner and I have reserved some space for two of my personal interests – writing and photography. Enjoy the stay!

As linguist I offer translation services in the following language pairs:

  • Dutch into English
  • Dutch into Afrikaans
  • English into Afrikaans
  • Afrikaans into English

I specialise in pharmaceutical and medical translations (SPCs, QoL questionnaires); I have a lot of experience translating clinical trial documentation (protocols, informed consent, patient information letters).

WELKOM by my webblad. Dit bied inligting oor my dienste as taalpraktisyn, maar ek het ook ruimte afgestaan aan twee ander belangstellings: skryf en fotografie. Blaai gerus deur!

As vertaler werk ek in die volgende taalpare:

  • Nederlands na Engels
  • Nederlands na Afrikaans
  • Engels na Afrikaans
  • Afrikaans na Engels

Ek spesialiseer in die vertaal van farmaseutiese en mediese tekste, met baie ervaring op die gebied van kliniese navorsingstudies (ingeligte toestemming, pasiëntinligting, protokolle).